COCIUSHOUSE – DIN PRIVATE SOCIALRÅDGIVER PÅ LOLLAND/FALSTER

Privatperson

Står du midt i en kaotisk og uoverskuelig situation på grund af fyring, sygemelding, skilsmisse eller noget helt andet? Lad mig hjælpe dig.

Læs mere som privatperson

Arbejdsgiver

Har du en sygemeldt medarbejder? En sådan situation kan være vanskelig for både dig som arbejdsgiver og for den sygemeldte.

Læs mere som arbejdsgiver
 

 

Socialrådgivning


Hvorfor skal du vælge en privat socialrådgiver?

Jeg kan tilbyde en uvildig professionel socialfaglig rådgivning og vejledning, har tiden til at sætte dig og din problemstilling i centrum og skal ikke stå til ansvar for andre end mine kunder.Som socialrådgiver er jeg uddannet til at synliggøre og hjælpe med at løse de forskellige svære udfordringer du som menneske kan støde på i livet. Jeg kan hjælpe med at finde løsninger, skabe overblik, frigøre ressourcer og bidrage til at du kommer videre.Fagligt spænder jeg bredt og kan trække på de fire hovedelementer, som min uddannelse som socialrådgiver består af:

  • Socialrådgivning/socialmetodik
  • Psykologi/psykiatri
  • Jura: socialret, familieret, forvaltningsret
  • Samfundsvidenskab: politik, økonomi, sociologi, organisation.

Dette betyder, at jeg har en viden og erfaring som er meget fleksibel i forhold til menneskelige relationer og problemstillinger. Jeg kan tage samtaler på de af livets områder, hvor det kan gøre ondt, men jeg kender også den gældende lovgivning på området og opdaterer mig kontinuerligt. Du kan forvente min diskretion og fortrolighed 100 % inden for lovgivningens rammer.

Jeg har tidligere arbejdet som børne- og familie sagsbehandler i forskellige kommuner, haft en funktion som koordinator i sociale sager på Røde kors Asylcenter, og har været ansat som familieplejekonsulent i en privat familieplejeorganisation.

Som pædagog er jeg uddannet til at arbejde med mennesker der har behov for støtte og vejledning i større eller mindre grad, og jeg har også herfra en grundlæggende erfaring og viden om børns psykosociale og motoriske udvikling. Jeg har arbejdet som pædagog i specialbørnehave, været støttepædagog og arbejdet i aldersintegreret daginstitution.

Da jeg arbejder i et grænsefelt mellem flere faggrupper vil jeg til hver en tid henvise dig videre, hvis jeg vurderer at det er en psykolog eller en advokat der er behov for .

Værdigrundlag

  • Det er min overbevisning at alle mennesker har en værdi, og alle kan noget værdifuldt.
  • Alle mennesker har ret til at blive behandlet med respekt, og blive mødt på en ligeværdig måde.

Citater fra Folketidende

[…] ved at blive privat socialrådgiver, håber jeg at der er mere tid til samtalen og den personlige kontakt. […] for mig er det vigtigt at være ærlig over for mine klienter. Velfærdsamfundet er ikke bare et tag selv bord, – man skal også være parat til at yde noget selv. […] privat personer kan jeg hjælpe igennem livskriser, som f.eks. sygdom eller fyring, og virksomhederne kan jeg hjælpe med kontakten til kommunen ved f.eks. langtidssygemeldinger. ~ Pia Valbjørn

Citater fra artikel af journalist Palle Nevad i Folketidende.

Pia Valbjørn

”At lave en primitiv filosofi med båse som menneskene deles i, er en fejl hvoraf mange lider. Men vi er nogle stykker, som kun kan forstå èn måde at inddele menneskene på: Man skal dele dem i individer”
Piet Hein